He thong dang bi tan cong, mong cac ban cho chut de khac phuc